UA-61072793-1

Sykepleier / spesialsykepleier til langtidsavdeling

Med vel 300 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagsenterplasser er Tasta sykehjem Stavangers største sykehjem med et bredt tverrfaglig miljø. Vi har både langtids- og korttidsplasser, palliative senger og en egen avdeling for personer med demens. Sykehjemmet er en privat diakonal institusjon med en langsiktig driftsavtale med Stavanger kommune. Vår målsetting er å drive omsorgsarbeid på et kristent verdigrunnlag. Vår visjon er «Trygghet og trivsel for alle». Kjerneverdiene vi ønsker skal prege oss er: Engasjert-Kompetent-Omtenksom-Nytenkende.

Sykepleier / spesialsykepleier

Vil du bli en del av en stab som er genuint opptatt av å skape en eldreomsorg som beboerne er tilfredse med og ansatte kan være stolte av? Ved Tasta sykehjem jobber vi kontinuerlig for at tjenestene skal være gode og ha et høyt faglig nivå. For å få til det trenger vi nå flere sykepleiere på laget.

Vi kan tilby stillinger på 100 % i turnus i langtidsavdeling. Ønsker du å jobbe litt mindre så er vi åpne for det.

Hos oss får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer langsiktig behandlingstilnærming.  Hos oss vil du jobbe i et team. I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi god legedekning, fysio- og ergoterapeuter, prest, kultur- og frivillighetsleder og ikke minst eget kjøkken. Godt faglig miljø gir impulser for vedvarende læring og trygghet til å stå i de krevende situasjonene.

Vi kan tilby:

 • Tverrfaglig jobbing
 • Fadderordning og veiledning for nyutdannede / nyansatte
 • Internundervisning
 • Faglig utvikling; bl.a. arbeid med VIPS-praksismodell
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) og samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) og andre.
 • Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv)
 • Ulike velferdsgoder med bl.a. treningsrom for ansatte
 • Gratis parkering
 • Sykepleier i 100 % stilling får en samlet årslønn fra kr.393 200 – 503 400 avhengig av ansiennitet
 • God pensjonsordning i KLP

Vi krever:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier / spesialsykepleier
 • Dokumentert gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, tilsvarende B2-nivå.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til oversykepleier Berit Ihle Olsen, tlf. 922 42 882 eller direktør Turid E. Tjora, tlf. 95184030 .

Skriftlig søknad med CV sendes: direktor@tasta-sykehjem.no, eller Tasta sykehjem Prestveien 14 4025 Stavanger. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook