UA-61072793-1

Våre verdier

Visjon

Trygghet og trivsel for alle.

Kjerneverdier

  • Engasjert: Vi er en diakonal virksomhet, båret fram av et engasjement for mennesker og samfunn. Det inspirerer oss til å se vår tids utfordringer og bidra til å løse dem i samarbeid med andre.
  • Kompetent: Vårt arbeid skal bygge på faglig kunnskap, god kvalitet og etisk refleksjon. Våre pasienter og brukere skal møte ansatte som er profesjonelle, kyndige og oppdaterte.
  • Omtenksom: Alle mennesker har samme verdi og skal møtes med åpenhet, respekt og empati. Vi skal se det unike i den enkelte person og møte den andre som et helt menneske.
  • Nytenkende: Morgendagens omsorg vil være annerledes enn i dag, både når det gjelder behov, ressurser og teknologi. Det krever evne, vilje og mot til å finne nye løsninger og arbeidsmåter.

 

 

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook