UA-61072793-1

Søke plass på Tasta Sykehjem

Verdier hos Tasta Sykehjem

Langtidsplass på sykehjem er et tilbud til personer som ikke kan klare seg i boligen sin og som har omfattende behov for pleie og omsorg hele døgnet. Betaling for opphold skjer etter statlige forskrifter. Søknad om plass ved Tasta sykehjem sendes til helse- og sosialkontoret i det distriktet du bor i. Kontakt helse- og sosialkontoret for nærmere informasjon. Du kan også få opplysinger om plass ved å henvende deg til sykehjemmet, enten ved direktør Turid E. Tjora, Oversykepleier Berit Ihle Olsen eller dagsenterleder Marit Brekke. Alle disse kan treffes på telefon 51 56 85 00, eller send en mail til post@tasta-sykehjem.no.

Hva vi kan tilby

Sykehjemmet kan tilby både langtidsplass, korttidsplass og dagsenterplass. Korttidsplassene varer vanligvis inntil 4 uker, men vurderes individuelt etter den enkeltes behov. Vi tilbyr også korttidsopphold for rehabilitering/opptrening og vekselopphold. Vekselopphold kan organiseres slik at en er inne på sykehjemmet i 4 uker, deretter hjemme i 4 uker. Dette vil da rullere i henhold til en inngått avtale

For mer informasjon og søknad om plass i aldersboligene, klikk her


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook