UA-61072793-1

Frivillig arbeid – en fantastisk ressurs på Tasta Sykehjem

Frivillighetstjenesten ved Tasta Sykehjem – en stor ressurs!

Tasta sykehjem bygger på et kristent menneskesyn. Vi har som visjon ”å gjøre mot andre det vi vil andre skal gjøre mot oss.” Nettopp nestekjærligheten gjør at vi ønsker å gi våre beboere et godt, helhetlig tilbud, ikke bare medisinsk, men også sosialt, kulturelt og åndelig. Her kommer de frivillige inn som en uvurderlig ressurs, i tillegg til en god stab med faglig kompetanse.

Over ti år som frivillig medhjelper har vært meningsfylte år. Jeg er glad i mine medmennesker, og tror jeg kan gi noe tilbake. Jeg føler jeg gjør noe samfunnsnyttig – og er med i et fellesskap

Motvirker isolasjon og skaper et positivt miljø!

Frivillige bidrar til å motvirke isolasjon, og noen ganger også til å bygge broer mellom generasjonene. De er med og bidrar til et positivt, stimulerende miljø, og er et frisk pust, slik at hverdagen ikke bare dreier seg om medisin og fysisk pleie for de eldre. Vi ønsker at de eldre skal fortsette å dyrke sine individuelle interesser og hobbyer mest mulig når de kommer til oss. De er ulike individer, slik som de frivillige, og nettopp derfor trenger vi alle slags mennesker som frivillige medarbeidere. I en travel hverdag trenger de eldre, slik som oss, noen som SER dem, som HAR TID til et vennlig ord, og som BRYR SEG om å møte dem på deres premisser. Slik vil vi også ha det når vi blir gamle!

Målsetting – trygghet og frihet

En del av målsettingen for sykehjemmet generelt er at, ”Våre pasienter og dagsenterbrukere skal kunne leve trygt og meningsfullt, med maksimal frihet og medbestemmelse, og med størst mulig forutsetning for selvutfoldelse og bevaring av egen identitet.” Der kommer de frivillige inn i bildet! Frivillighetstjenesten støtter opp om et bredt aktivitetstilbud og et rikt sosialt liv, bygget på gjensidig glede og respekt. Mennesker er forskjellige, og det den enkelte medarbeider har med sin personlighet, erfaring og talent kan være midt i blinken for noen her. Gjensidighet er et nøkkelprinsipp hos oss, og de frivillige opplever gleden av å være til glede! Hvilken større glede kan det være å få høre, slik en av våre frivillige medarbeiderne gjorde, ”Mitt liv er ikke det samme siden du kom inn i bildet!”

Hva gjør de frivillige?

Ved besøk en vanlig hverdag, vil du kunne se vennlige kvinner som bærer ”Frivillig medarbeider” skilt skjenke kaffe på damegruppe, slå av en prat, assistere i vaffelsteking og pudle med påskepynt. Om ettermiddagen er det gjerne noen stykker som avlegger ukentlige besøk til sine faste beboere. En annen kveld møter du den unge mannen som er kinosjef og kafé kasserer, mens på dagen er det noen som går tur i nærmiljøet.

Dansepartnere, bingomedhjelpere og bridgepartnere er alle å finne hos oss, og det er rom for enda flere til ymse aktiviteter. Vi er alltid åpne for nye forslag, men spesielt kan nevnes behov for flere besøksvenner, brev-/kort skrivere, turfølge, sangere/musikere, sjakk/kort/bridge/ludo spillere, høyt lesere av avis/bøker/Bibel og i særlig grad en som kan betjene boktrallen (leseombud).

Arbeidstid og omfang er opp til den enkelte, men det er viktig at avtaler blir fulgt opp eller beskjed gitt om eventuelt frafall. Taushetsplikt gjelder.

Hva får de frivillige igjen?

  • Gleden av å være til glede
  • Anledning til å dele sine interesser/hobbyer med andre
  • Et sosialt fellesskap
  • Fellesskapskvelder 4 ganger i året, hvor opplæring er en del
  • Invitasjon til våre felles fester ved jul og sommer

De frivillige gir uttrykk for at de trives hos oss. Følgende er et sitat fra en av våres trofaste medarbeidere, «Over ti år som frivillig medhjelper har vært meningsfylte år. Jeg er glad i mine medmennesker, og tror jeg kan gi noe tilbake. Jeg føler jeg gjør noe samfunnsnyttig – og er med i et fellesskap!»

 

Ønsker du å være med kontakt kultur- og frivillighetslederen på telefon 92 06 52 19.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook