UA-61072793-1

Mestring

Når livet blir annerledes enn en hadde tenkt og drømt om, utfordres troen. Tasta sykehjems diakonisenter har arbeidet med hva tro og håp kan bety når sykdom preger livet. Mange strever med eksistensielle spørsmål og trosmessige konflikter i forbindelse med langvarig sykdom. Det handler om tapsopplevelser som har mye felles med andre sorgprosesser.

Mestringskurset «Tro – en kilde til livsmot?» henvender seg til personer som opplever langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse, uavhengig av diagnose. I dette opplegget har vi som utgangspunkt at det å jobbe med åndelige og eksistensielle tema kan være viktig med tanke på livskvalitet og livsmestring. Kurset har bidratt til å skape en arena der det er rom for å være ærlig i forhold til sin egen tro og livserfaring, og der vi snakker om tro som en del av mestringsprosessen ved kronisk sykdom.

Kurset er lagt opp med tanke på personer i voksen alder. Deltakerne har vært i alderen 30-60 år. Kurset ble opprinnelig utviklet av Anna Dalaker. Tema og innhold faller i stor grad sammen med hennes bok «Tro – en kilde til livsmot? Håpets mysterium når sykdom preger livet».

Tasta sykehjems diakonisenter har arrangert dette kurset sammen med en lokal menighet. Erfaringen er at slike kurs inviterer til samtale som mange har savnet. Program for kurset ligger her.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook