UA-61072793-1

Leiligheter

Høyblokken

Høyblokken i Prestveien 12

Seniorboligene i Prestveien 12 og 16 er tilrettelagt for eldre og har livsløpsstandard. Leilighetene er på ca. 64 kvm.
54 leiligheter er i høyblokk som er bygd i 1976, mens 16 leiligheter er i
lavblokk bygd i 1990.

Som en del av Diakonisenteret Stavanger så eies seniorboligene av 6 av byens menigheter. Det er Tasta menighet, Kampen menighet, Tjensvoll menighet, St. Johannes menighet, St. Petri menighet og Domkirken menighet.

Hvem kan søke?

Følgende fire kriterier er vedtatt for tildeling av leilighetene:

1. Bopel i en av menighetene Tasta, Kampen, Domkirken, Tjensvoll, St.Petri, St. Johannes. Søkere fra andre menigheter kan også tildeles plass, men har prioritet etter førstnevnte.

2. Dokumentert behov for en tilrettelagt leilighet som følge av fysiske, psykiske eller sosiale forhold med videre.

3. Nedre aldersgrense er 60 år (Styret kan fravike aldersgrensen i spesielle tilfeller)

4. Tildeling av leilighet skjer av direktør og driftsleder i fellesskap, i henhold til punkt 1-3, og etter delegert fullmakt fra styret.

Husleie mm

Det er ordinære husleiekontrakter som inngås ved tildeling av leilighet.
For tiden betales et depositum på 6 ganger månedsleie ved innflytting som settes på en sperret konto. Leiesummen består av to elementer. Husleien på kr. 5962, pluss felleskostnader på kr. 1950. Samlet utgjør dette kr. 7912 pr. mnd.

Det er mulig å søke bostøtte, jfr. husbankens regler bostøtte

Betjening og service

Seniorboligene har ingen betjening, og leietakere som trenger hjelp får dette fra Stavanger kommunes hjemmebaserte tjenester. Imidlertid har leilighetene noe vaktmestertjenester.
Beboerne i leilighetene kan kjøpe middag fra sykehjemmets kjøkken, og kan delta på ulike arrangementer (konserter, kafe, gudstjenester og andakt, gammeldans mm) på sykehjemmet. I tillegg arrangeres sosiale sammenkomster for beboerne på frivillig basis.

Sagt om bomiljøet:

«Tryggheten og det sosial samholdet i blokkene er unikt.  Og ting fungerer godt. Gode naboer som passer på og hjelper hverandre».

«Her trenger ingen være redd for å bli liggende i dagevis uten noen oppdager det»

«Det er spesielt godt å bo her. Det er mange arrangement en kan delta på. Slik er det ikke i andre tilsvarende boliger i byen».

«Det er et gode at ytterdørene er låste, slik at ikke uvedkommende kommer seg inn».

Søknad om tildeling av leilighet kan sendes til:

Menighetenes Alderssenter
Prestveien 14
4025 Stavanger

Soknadsskjema-leilighet
Eventuell spørsmål kan rettes til direktør Turid E. Tjora i telefon 95 18 40 30

Lavblokken i Prestveien 16

Lavblokken i Prestveien 16


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook