UA-61072793-1

Ledige stillinger på Tasta Sykehjem

Sykepleier/spesialsykepleier til skjermet enhet for personer med demens

Vil du bli en del av en flott og kompetent ansattgruppe i avdelingen for personer med demens? Vi har ledig en fast stilling på 80-100 % i turnus. Ta kontakt dersom du liker å jobbe med denne pasientgruppen så kan du få vite mer om hvordan vi jobber! Avdelingen […]

Les mer!

Sykepleier / spesialsykepleier til langtidsavdeling

Med vel 300 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagsenterplasser er Tasta sykehjem Stavangers største sykehjem med et bredt tverrfaglig miljø. Vi har både langtids- og korttidsplasser, palliative senger og en egen avdeling for personer med demens. Sykehjemmet er en privat diakonal institusjon med en langsiktig driftsavtale med […]

Les mer!

Sykepleiervikarer

Vi har ofte behov for sykepleiervikarer. Ta gjerne kontakt med oversykepleier Berit Ihle Olsen på telefon 922 42 882 for en uforpliktende prat.

Les mer!

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook