UA-61072793-1

Kontakt oss

Takk for at du vil kontakte Tasta Sykehjem. Her finner du kontaktinformasjon for alle de ulike avdelingene ved Tasta Sykehjem. For generelle forespørsler kan du ringe vårt sentralbord på tlf: +47 51 56 85 00 eller sende en epost til post@tasta-sykehjem.no. For nærmere informasjon om avdelinger, avdelingsledere og deres telefonnummer, se oversikten på denne siden.

Velkommen til Tasta Sykehjem – Et godt sted å være!

Tasta Sykehjem - Et godt sted å være!

Avdelinger og kontaktinformasjon

Prestveien 14, 4025 Stavanger

Telefon: +47 51 56 85 00

Epost: post@tasta-sykehjem.no

 

Avdeling Avdelingsleder Telefonnummer
Avdeling 1 (skjermet) Ingebjørg Jordbrekk 920 65 225
Avdeling 2 (korttid) Grethe Skaaren 452 96 992
Avdeling 3 Anne Johannessen 452 96 832
Avdeling 4 Solfrid Mangersnes 452 97 144
Avdeling 5 Marit Elisabeth Wang 452 97 410
Avdeling 6 Elin Børresen 926 51 824
Dagsenter Marit Brekke 452 97 537
Direktør Turid Eikeland Tjora 951 84 030
Diakonisenter Lars Helge Myrset 922 05 719
Driftsleder (bygg og anlegg) Morten Sommerstad 928 68 862
Ergoterapeut Kine Therese Knutsen 922 57 501
Fotterapi 922 08 748
Frisør (tirsdag-fredag) 922 08 748
Fysioterapiavdeling Jan Egil Rein 922 58 294
Kjøkken Øyvind Ask 920 86 238
Kultur- og frivillighetsavdeling Anbjørg Kiplesund 920 65 219
Laboratorium Ewa Wilk 922 45 047
Legekontor – overlege Stephan Sudkamp 979 75 929
Legekontor Mark Harris 922 87 965
Anita Lenora Sunde 454 03 503
Oversykepleier Berit Ihle Olsen 922 42 882
Personalrådgiver/lønningskontor Inger Lise Tjørsvaag 452 97 507
Prest Anna Dalaker 926 83 065
Resepsjon Hilde Meling 452 97 504
Vaktmester Sigve Fredriksen 454 91 530
Økonomi- og administrasjonssjef Anne-Kariin Olsen 913 03 441

 

 


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook