UA-61072793-1

Hva tilbyr vi?

På Tasta sykehjem legger vi stor vekt på å ha et godt arbeidsmiljø. Det er viktig for oss at våre ansatte trives. Vi har en rekke velferdsgoder for vårt personale, og kan kort nevne noen:

  • Eget helsestudio/ trimrom
  • Subsidiert trening på helsestudio (kr 200 i tilskudd/ mnd.)
  • Kunstforening
  • Turgruppe
  • Årlig personaltur
  • Egne budsjetter på avdelingsnivå for velferdstiltak
  • Massasjestol
  • Kjekke kollegaer 😉

Internundervisning og kompetansebygging

Tasta sykehjem har som mål å fremstå som en lærende bedrift hvor mennesket er organisasjonens viktigste ressurs. Vårt verdidokument peker på ansattes kompetanse, trivsel og etiske bevissthet som viktige mål. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle vår kompetanse, slik at våre ansatte blir best mulig i stand til å møte de faglige, menneskelige og etiske utfordringene de står overfor i det daglige. Forbedring krever kritisk refleksjon rundt egen praksis, og setter krav til kulturen i organisasjonen. Vi tror også at kompetanse øker trivselen på arbeidsplassen.

Undervisningstilbudet på Tasta sykehjem består av flere elementer:

1. Kurs

Kompetansegivende kurs på aktuelle satsingsområder. Dette er kurs som skal øke deltakernes kompetanse på viktige områder. Kursene arrangeres gjerne i samarbeid med SUS eller andre institusjoner. Slike kurs søkes godkjent av NSF som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie, og av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Kursene går over flere samlinger.

2. Internundervisning

Løpende internundervisning annenhver uke der ansatte kan delta fra gang til gang etter den enkeltes behov og kapasitet. I undervisningen tar vi opp aktuelle tema av ulik karakter, både pleiefaglige tema, etikk, verdier og holdninger. Programmet for internundervisningen blir lagt opp av sykehjemmets undervisningsutvalg der de ulike faggruppene er representert.

3. Utvikling

Utvikling av planer og tilbud for faglig veiledning som et vesentlig element i arbeid med kvalitetsutvikling.

4. Arrangement

Enkeltstående arrangement, seminar eller foredrag. Disse arrangementene er som regel også åpne for deltakere utenfra.

Tverrfaglig miljø

Tasta sykehjem er en stor institusjon med et bredt tverrfaglig miljø. Vi ønsker å ha en tverrfaglig tilnærming til de utfordringer og problemer vi møter i vårt daglige arbeid. Det tverrfaglige behandlingsmiljøet består av pleiepersonal, fysioterapeuter, ergoterapeut, leger og prest for å nevne noen.

I tillegg har vi andre funksjoner og grupper som teknisk personal, kokker og kjøkkenansatte, økonomi og personal/ merkantilt ansatte, aktivitører, kultur- og frivillighetskoordinator. Vi har også avtale med fotterapeut og frisør som tilbyr tjenester som kan kjøpes.

Brukermedvirkning blir stadig mer sentralt for å kunne nå våre mål. Sykehjemmet ønsker å etablere en formalisert og tydelig medvirkning fra brukergruppene.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook