UA-61072793-1

Diakonisenteret Stavanger

Diakonisenteret Stavanger (tidligere kalt Menighetenes alderssenter) består av Tasta sykehjem og 70 seniorboliger. Senteret eies av 6 av Stavangers menigheter: Tasta, Domkirken, St. Petri, St. Johannes, Kampen og Tjensvoll.

Sykehjemmet og seniorboligene er plassert ved siden av hverandre. Sykehjemmet i Prestveien 14, og seniorboligene i Prestveien 12 og Prestveien 16.

Vi har en langsiktig avtale med Stavanger kommune om sykehjemsdriften. Det er derfor kommunen som tildeler plass i sykehjemmet. En søker ved å henvende seg til sitt Helse- og sosialkontor.

Klikk her for mer informasjon om hvordan du søker plass i en av seniorboligene.

Diakonisenteret Stavanger ledes av direktør Turid E. Tjora. Hun har kontor på sykehjemmet og kan treffes der.

 


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook