UA-61072793-1

Avdelingssykepleier-natt

Avdelingssykepleier natt

Med vel 300 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagsenterplasser er Tasta sykehjem Stavangers største sykehjem med et bredt tverrfaglig miljø. Vi har både langtids- og korttidsplasser, palliative senger og en egen avdeling for personer med demens. Sykehjemmet er en privat diakonal institusjon med en langsiktig driftsavtale med Stavanger kommune. Vår målsetting er å drive omsorgsarbeid på et kristent verdigrunnlag. Vår visjon er «Trygghet og trivsel for alle». Kjerneverdiene vi ønsker skal prege oss er: Engasjert-Kompetent-Omtenksom-Nytenkende.

Vil du bli en av vårt kompetente team på natt? Nå har du muligheten!

Fra 1.september 2017 får vi ledig en stilling for sykepleier med norsk autorisasjon. Vi kan være fleksible med stillingsstørrelsen og tilby mellom ca.50 og 75 %.

På hele sykehjemmet har vi om nettene minst 10 personer på jobb. Av disse er 2-3 sykepleiere.

Sykepleie ved et sykehjem er ikke hva det var, og kanskje ikke det man tror: Samhandlingsreformen har gitt sykehjem en pasientgruppe som er sykere, har mer komplekse sykdomsbilder, og som er i et vidt aldersspenn. Mye aktiv behandling og opptrening skjer derfor i avdelingen. På sykehjem får du en spennende arbeidshverdag med mange forskjellige faglige utfordringer og muligheter. Du møter både akuttsituasjoner, og kroniske lidelser som fordrer langsiktig behandlingstilnærming.  Hos oss vil du jobbe i et team. I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi god legedekning, fysio- og ergoterapeuter, prest, kultur- og frivillighetsleder og ikke minst eget kjøkken. Godt faglig miljø gir impulser for vedvarende læring og trygghet til å stå i de krevende situasjonene.

Vi kan tilby:

 • Tverrfaglig jobbing
 • God sykepleiedekning
 • Faglig utvikling
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med universitetet og andre forskningsmiljø
 • Ulike velferdsgoder med bl.a. treningsrom for ansatte
 • Konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP

Vi krever:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier / spesialsykepleier
 • Dokumentert gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, tilsvarende B2-nivå.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til oversykepleier Berit Ihle Olsen, tlf. 922 42 882 eller direktør Turid E. Tjora, tlf. 951 84 030.

Skriftlig søknad med CV sendes: direktor@tasta-sykehjem.no, eller Tasta sykehjem Prestveien 14 4025 Stavanger. Søknadene blir vurdert fortløpende. Krav til kompetanse

 • Utdanning: Bachelor, sykepleie, treårig

 

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook