UA-61072793-1

Avdeling for prestetjeneste- og diakoni

Tasta sykehjem er en diakonal institusjon og har dermed en forankring i kirkens tjeneste for medmennesker. Vi har av den grunn prioritert å ha en egen avdeling som hjelper oss å holde fokus på dette. Lars Helge Myrset er leder av avdeling for prestetjeneste og diakoni. I tillegg er sykehjemspresten tilknyttet denne avdelingen.

Avdeling for prestetjeneste og diakoni arbeider for å ivareta eksistensiell og åndelig omsorg for våre beboere. De ansatte i avdelingen er ressurspersoner på dette området og har både undervisningsoppdrag og veiledning for helsepersonell. I tillegg til dette skal avdelingen bidra til å virkeliggjøre vårt verdidokument (PDF), fremme etisk refleksjon, utvikle og dele kompetanse, bygge relasjoner og samarbeide utad.

Avdelingen har avtaler om oppdrag for to eksterne samarbeidspartnere. Det ene gjelder kompetanse innen åndelige og eksistensielle utfordringer ved livets slutt. Oppdragsgiver er Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Vest. Det andre oppdraget går ut på å veilede kommunale tjenester i praktisk etikkarbeid og etisk refleksjon. Oppdragsgiver er kommunesektorens organisasjon KS.

Avdelingen har holdt flere kurs i emnet Tro og Mestring. Dette arbeidet har også blitt til en bok om temaet, skrevet av sykehjemsprest Anna Dalaker.

Lars Helge Myrset - leder av diakonisenteret

Lars Helge Myrset er leder av avdeling for prestetjeneste- og diakoni.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook