UA-61072793-1

Legetjenesten

Tasta Sykehjem har tre fast ansatte leger:  Overlege Stephan Sudkamp, lege Mark Harris og lege Anita Leonora Sunde.

Legene har hovedansvar for hver sine avdelinger og har legevisitt der. Sammen med sykepleier går de igjennom helsetilstanden til samtlige pasienter og gjør vurderinger for eventuelle undersøkelser.

Utenom de ukentlige legevisittene får alle pasientene en gang i året tilbud om en grundig årskontroll. Dette er en vurdering av helsetilstanden som inkluderer en samtale med pasient (og evt. pårørende) og en grundig helseundersøkelse med ulike prøver. Sykehjemmet har et fullt utstyrt legekontor med blant annet EKG apparat og kirurgisk utstyr for små kirurgiske inngrep. Vi har også et lite laboratorium hvor det tas enkle blod og urinprøver, samt utføres blærescaning.

Legene ønsker å ha et godt samarbeid med pårørende og er tilgjengelig for samtaler. Det bes om å avtale tid for samtale på forhånd.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook