UA-61072793-1

Kultur- og frivillighetsavdeling

Annbjørg Kiplesund

Kultur- og frivillighetsavdelingen ledes av Annbjørg Kiplesund

Vi har et allsidig tilbud til beboerene våre, med vekt på kulturelle, sosiale, kreative og åndelige aktiviteter. Målet er at hver enkelt skal kunne ivareta sine spesielle interesser på en måte som bidrar til god helse. Pårørende og andre i nærmiljøet er hjertelig velkommen til å delta på de mange åpne arrangementene.

Med jevne mellomrom får vi besøk av forskjellige artister og underholdere fra både lokalt og nasjonalt kulturliv. Våre høytidsfester setter også spiss på tilværelsen. Et voksende team av frivillige medarbeidere bidrar til et åpent miljø på huset, og gjør det mulig å imøtekomme individuelle interesser og behov.

Noen av våre aktiviteter er:

  • Andakt/Gudstjeneste vekselvis hver fredag kl.12.00
  • Kafé med utlodning siste torsdag i måneden kl.11.00
  • Tastatreff med salg av vafler og kaffe annenhver tors. kl.16-18:00. Åpent arrangement
  • Damegruppe hver mandag kl.11.15. Håndarbeid, baking, kaffepause og trim
  • Mannsgruppe hver onsdag kl.11.15. Avislesning, drøs, kaffe med noe attåt
  • Litteraturgruppe hver onsdag kl.11.15. Variert tilbud av lesestoff
  • Filmfremvisning en gang i måneden
  • Gammeldans kl.11.15, ca. en gang i måned
  • Regelmessige sangstunder, avislesing og trim/ sittedans avdelingsvis
  • Konserter med musikk og sang i forskjellige sjangrer.


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook