UA-61072793-1

Heldøgnsavdelinger

Somatisk
Vi har fem somatiske avdelinger på Tasta Sykehjem. Avdelingene drives etter primærsykepleiemodellen, og er inndelt i to primærgrupper. Alle pasientene har enerom med egen dusj og toalett. Avdeling 2, 3 og 4 har 25 pasienter hver, og avdeling 5 og 6 har 23 pasienter hver. Av disse plassene er 25 forbeholdt korttid i Avdeling 2, og fire senger i Avdeling 5 er øremerket lindrende behandling. En av våre avdelinger har også bygd opp spesialkompetanse innen kols.

Skjermet

Tasta sykehjem har egen avdeling (avd. 1) for aldersdemente beboere. Vi har plass til 24 beboere som er delt inn i fire grupper. Alle beboerene har enerom med eget bad. Stue/kjøkken deles med fem andre beboere. Alle får en primærkontakt fra personalgruppen å forholde seg til.

På denne avdelingen arbeider det sykepleiere med videreutdanning innen geriatri og psykiatri. Det er også en hjelpepleier, en omsorgsarbeider og aktivitører som planlegger og legger til rette for aktiviteter.

Avdelingsledere

 IMG_0681
Leder avdeling 1
Ingebjørg Jordbrekk
Leder avdeling 2
Grethe Skaaren
Leder avdeling 3
Anne Johannessen
Leder avdeling 4
Solfrid Mangersnes
Leder avdeling 5
Marit Elisabeth Wang
Leder avdeling 6
Elin Børresen


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook