UA-61072793-1

Fysio- og ergoterapiavdeling

På Tasta Sykehjem har vi en fysio- og ergoterapiavdeling som består av to fysioterapeuter og en ergoterapeut. Fysio- og ergoterapiavdelingen tilbyr:

  • Individuell behandling og trening av pasienter
  • Søknad/tilpassing av hjelpemidler
  • Kurs i forflytningsteknikk for personalet
  • Råd og veiledning til pasienter, personalet og pårørende

Det blir holdt tverrfaglige møter hvor det settes opp individuelle planer for hver enkelt pasient og vi ser viktigheten av å alltid ha en positiv tone og tar ting med godt humør.

Telefonnummer direkte 922 58 294.

Fysioterapi

Vi har lang erfaring innen faget og har i tillegg spesialistkompetanse i klinisk ortopedisk fysioterapi. Vi tilbyr inviduell undersøkelse, behandling og opptrening av pasienter. Råd og veiledning gis til pasienter, personalet og pårørende og undervisning og kurs blir gitt personalet internt.

   

Fysioterapeut Kirsten Bru Mossige   Fysioterpaeut Jan Egil Rein


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook