UA-61072793-1

Dagsenteret

Dagsenteret på Tasta Sykehjem gir trygghet og omsorg for hjemmeboende som ønsker å komme ut og være i et stimulerende fellesskap med andre. Dagsenter er et viktig tilbud for at eldre skal kunne bo hjemme lenge. Plass på dagsenteret tildeles etter søknad til ditt Helse- og sosialkontor. Det gis tilbud om å være fra en til fem dager i uken.

En dag på dagsenteret starter med frokost og avsluttes med middag og kaffe. Mellom måltidene gis det tilbud om mange ulike aktiviteter. Sykehjemmets frisør- og fotpleietilbud kan også benyttes. Biblioteket og kiosken er til for alle! Dagsenterbrukere med rekvisisjon fra sin lege kan også få fysikalsk behandling av våre fysioterapeuter.

Kontaktperson og leder for dagsenteret er Marit Brekke, tlf. 45 29 75 37

Epost: mbr@tasta-sykehjem.no

Avdelingsleder for Tasta Sykehjem Dagsenter


Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook