UA-61072793-1
 • En diakonal institusjon

  Tasta sykehjem drives av Menighetenes Alderssenter og er derfor knyttet til kirkens diakoni. Sykehjemmet eies av 6 menigheter i Stavanger.

  Sykehjemmet bygger på et kristent menneskesyn. Begrepet verdighet og verdier som nestekjærlighet, omsorg, fellesskap og likeverd står sentralt.

  Les mer...
 • Stavangers største sykehjem

  Tasta Sykehjem er Stavangers største sykehjem med 260 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagplasser.

  Vi har en langsiktig driftsavtale med Stavanger kommune som løper fram til 2042.

  Bruk gjerne litt tid på websidene våre for å bli bedre kjent med våre verdier og hva vi kan tilby.

  Hva tilbyr vi?
 • Et godt sted å jobbe!

  Tasta Sykehjem er en god plass å jobbe, og vi tar gjerne imot en jobbsøknad fra deg.

  Vi ønsker at våre ansatte skal være trygge og ansvarliggjorte, kompetente og etisk bevisste.

  Har du noen spørsmål vedrørende ledige stillinger kan du selvfølgelig ringe oss på 51 56 85 00. Ledig stilling på Tasta Sykehjem

 • Vår visjon - Trygghet og trivsel for alle!

  Våre kjerneverdier er Toleranse, Raushet og Respekt

  Vi ønsker at våre pasienter og dagsenterbrukere skal oppleve trygghet og livskvalitet, selvutfoldelse og medbestemelse

  Våre verdier

 • Flott kurs i norske juletradisjoner!
  Mandag 21.november ble det arrangert julekurs for ansatte på sykehjemmene i Stavanger. Sykehjemspresten er pådriver for å få dette til!...
Tasta Sykehjem bygger på et kristent menneskesyn. Begrepet verdighet og verdier som nestekjærlighet, omsorg, fellesskap og likeverd står sentralt..

Besøksadresse

Tasta Sykehjem
Prestveien 14
4025 Stavanger

Google Maps

Kontakt oss

Telefon: +47 51 56 85 00
Epost: post@tasta-sykehjem.no

Se kontaktinfo for alle avdelinger

Facebook